2020

Women: Chen Yanfei Chen Yile Deng Yalan Du Siyu Fan Yilin Guan Chenchen He Licheng Li Qi Li Shijia Liu Jieyu Liu Tingting Lu Yufei Lyu Junliang Luo Huan Ou Yushan Qi Qi Qian Xuejia Shang Chunsong Tang Xijing Wei Xiaoyuan Yin Sisi Yue Yue Zhang Jin Zhou Ruiyu Men: Deng Shudi Huang Zenan LanContinue reading “2020”

2019 World Championships Preview

Before the World Championships have even begun, we’ve already had some interesting developments- mainly concerning team selection (don’t even get me started). Barring from anymore surprises, here are some I’ll be looking for Let’s get the obvious out of the way first, the American women have won the team title at every single World ChampionshipsContinue reading “2019 World Championships Preview”