Chinese National Games Women’s Team Final Recap

A dramatic finish ensued in Xi’an with the reigning National team Champions, Guangdong, reclaiming the title. The team of Bi Qingqing, Liu Tingting, Luo Rui, Ou Yushan, Sun Xinyi, and Wu Ran finished comfortably ahead of the second place team, Anhui. In third, Beijing made a last minute comeback in the final rotation to edgeContinue reading “Chinese National Games Women’s Team Final Recap”

View post to subscribe to site newsletter.

2013-2016

Thank you to Julian Chiao, Monica Kwon, and Olivia Yu for their contributions! Women: Bai Yawen Chen Siyi Huang Huidan Tan Jiaxin Wang Yan Xie Yufen Yao Jinnan Zeng Siqi Zhu Xiaofang Men: Cheng Ran Zhang Chenglong Zhang Hongtao Zhou Shixiong Thank you to Julian Chiao, Monica Kwan, and Olivia Yu for their contributions!