2020 Friendship and Solidarity Competition Preview

As a means to make the flaming dumpster fire that was the year 2020 slightly more bearable, the FIG has decided to organize a last-minute major international gymnastics competition to offer the gymnasts some competition exposure in a year that has essentially been a gymnastics drought. The Friendship and Solidarity Competition will be the firstContinue reading “2020 Friendship and Solidarity Competition Preview”

2020

Women: Chen Yanfei Chen Yile Deng Yalan Du Siyu Fan Yilin Guan Chenchen He Licheng Li Qi Li Shijia Liu Jieyu Liu Tingting Lu Yufei Lyu Junliang Luo Huan Ou Yushan Qi Qi Qian Xuejia Shang Chunsong Tang Xijing Wei Xiaoyuan Yin Sisi Yue Yue Zhang Jin Zhou Ruiyu Men: Deng Shudi Huang Zenan LanContinue reading “2020”