Zou Jingyuan, Zhang Boheng, Lan Xingyu, Hu Xuwei Honored at Infamous Gold Medal Victory Ceremony

Recapping a year of success, the Chinese National Team hosted their annual victory ceremony for new World and Olympic Champions. The Wall of Champions lines the halls of the training gym in Beijing, featuring a photograph of every World and Olympic champion in Chinese gymnastics history, honoring the success of the athletes while also beingContinue reading “Zou Jingyuan, Zhang Boheng, Lan Xingyu, Hu Xuwei Honored at Infamous Gold Medal Victory Ceremony”

2020

Women: Chen Yanfei Chen Yile Deng Yalan Du Siyu Fan Yilin Guan Chenchen He Licheng Li Qi Li Shijia Liu Jieyu Liu Tingting Lu Yufei Lyu Junliang Luo Huan Ou Yushan Qi Qi Qian Xuejia Shang Chunsong Tang Xijing Wei Xiaoyuan Yin Sisi Yue Yue Zhang Jin Zhou Ruiyu Men: Deng Shudi Huang Zenan LanContinue reading “2020”