2020

Women:

Chen Yanfei

Chen Yile

Deng Yalan

Du Siyu

Fan Yilin

Guan Chenchen

He Licheng

Li Qi

Li Shijia

Liu Jieyu

Liu Tingting

Lu Yufei

Lyu Junliang

Luo Huan

Ou Yushan

Qi Qi

Qian Xuejia

Shang Chunsong

Tang Xijing

Wei Xiaoyuan

Yin Sisi

Yue Yue

Zhang Jin

Zhou Ruiyu

Men:

Deng Shudi

Huang Zenan

Lan Xingyu

Lin Chaopan

Liu Yang

Ma Yue

Shi Cong

Sun Wei

Weng Hao

Xiao Ruoteng

You Hao

Zhou Caisong

Zou Jingyuan

Thank you to Julian Chiao, Monica Kwan, and Olivia Yu for their contributions!

3 thoughts on “2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: